iStock-483260097.jpg
 
 

Hoe kunnen wij u helpen?

 
 
iStock-823365478.jpg

Huiswerkbegeleiding

Tijdens de groepsbegeleiding wordt er aandacht besteed aan het plannen en organiseren van je huiswerk; leren leren; structuur aanbrengen; toepassen van werkvormen en het vergroten van motivatie, discipline en concentratie. Verder wordt er gekeken naar probleemvakken; krijg je vakinhoudelijke uitleg en word je overhoord.

 
 
iStock-917336486.jpg

Bijles

Binnen onze organisatie zijn docenten werkzaam uit het basisonderwijs en vakdocenten vanuit het middelbaar- en (hoger) beroepsonderwijs. Hierdoor is er een breed aanbod in bijlessen mogelijk

iStock-900636726.jpg

Leren-kun-je-leren training

Leerlingen ervaren vaak veel moeite met het eigen maken van leerstrategieën en het plannen en organiseren van schoolwerk. Bij Studieplus Geleen kunnen leerlingen de training 'Leren kun je leren' volgen waarbij de focus wordt gelegd op leren leren en waarbij wordt ingespeeld op actueel huiswerk en moeilijkheden.

 
 
iStock-586379824.jpg

Citotraining

Ter voorbereiding op de (eind)cito- of entreetoets is het mogelijk bij ons een training te volgen.

 
iStock-909157366.jpg

Examentraining

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de examens door het volgen van een examentraining.

 
 
iStock-1025581256.jpg

Brugklastraining

Studieplus Geleen biedt leerlingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school door het volgen van een brugklastraining.