Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de examens door het volgen van een examentraining. Deze training bieden wij aan in een 1-op-1-situatie en/of in een klein groepsverband van maximaal 10 leerlingen.

 

Algemene speerpunten van de examentrainingen:

 • Leren omgaan met tijdsplanning, tijdsdruk en tijdsbesef

 • Doornemen van de examenstof

 • Maken en bespreken van oefenopdrachten (proefeindexamens)

 • Beheersing onderdelen van de eindexamenstof

 • Verbeterpunten achterhalen

 • Plan van aanpak opstellen m.b.t. verbeterpunten

 • Vakinhoudelijke uitleg

 • Vertrouwen in eigen capaciteiten vergroten

 • Motivatie verhogen

 • Persoonlijke aandacht

 • Begeleiding bij herexamen

De training in groepsverband bestaat uit vier intensieve dagdelen en vindt plaats gedurende de meivakantie. De jongeren gaan aan de slag met proefexamens; leren te werken onder tijdsdruk en kunnen inhoudelijke vragen stellen. Ook worden samen met de leerling eventuele aandachtspunten en een daaruit voortkomend plan van aanpak besproken.

De examentraining in een 1-op-1-situatie is een langdurige training in bijlesvorm waarbij op de eerste plaats met de jongere een tijdsplanning wordt gemaakt. De 1-op-1-situatie biedt de mogelijkheid tot het inhoudelijk grondig behandelen van de leerstof door het oefenen van proefexamens en het doornemen van het lesmateriaal. Ook hierbij zullen verbeterpunten en de wijze waarop dit kan worden aangepakt met de jongere worden besproken.

Ook begeleiden wij jongeren tijdens hun voorbereiding op een herexamen, alle andere examens, zoals het verkeersexamen (theorie en praktijk), en tentamens.